independenceday-2016

पहलें

समावेशी भारत : गरीब हितैषी
किसानों का भारत
नारी शक्ति - सशक्‍त भारत
सबका भारत-समग्र भारत
अल्प संख्यगक कल्याण
पूर्वोत्तिर
युवा भारत-जीवंत भारत
सक्षम भारत – समर्थ भारत
स्वच्छ भारत - हरित भारत
स्‍वस्‍थ भारत – सबल भारत
सक्षम भारत- स्वावलंबी भारत
संवर्धित भारत -स्वांवलंबी भारत
संवर्धित भारत: सम्पर्कित भारत
सशक्त भारत – ऊर्जावान भारत
उन्‍नत भारत -अर्थव्‍यवस्‍था
पारदर्शी भारत
पढ़ता भारत बढ़ता भारत
सुरक्षित भारत – सुरक्षित लोग
सुसंस्कृत भारत